Cercar en aquest blog

divendres, 8 d’abril de 2011

Oracions subordinades - 2n BTX

ADJECTIVES
1)      Substitueix el pronom quan sigui possible i digues quina funció fa respecte de l’oració subordinada.
a)      Aquest Llibre de text, que és avorrit i complicat, planteja molts dubtes.
b)      La noia de tercer, que avui s’ha pintat els ulls, ha lligat amb l’alumne nou.
c)       El director de l’institut, el qual sempre riu pels passadissos, ha caigut per les escales.
d)      L’alumne que avui s’ha adormit a la classe de llengua ahir ho va fer a la de mates.
e)      Els policies observen els dos okupes que s’han penjat de la façana del palau.
f)       Ho he apuntat en els fulls que us repartirà el conserge.
g)      No m’acostumaré a la pudor que fan els porcs.
h)      El porter de la discoteca a qui vaig exigir l’entrada va reaccionar violentament.
i)        L’amiga a la qual has enviat el missatge ah tingut problemes de cobertura tota la tarda.
j)        Els problemes dels quals et queixes són una ximpleria.
k)      La nota a la qual aspires evitarà la repetició de curs.

SUBSTANTIVES
2)      Subratlla les subordinades substantives i digues-ne la funció.
a)      Definir els objectius és imprescindible ara per ara.
b)      Qui s’esforça poc, obté uns resultats pobres.
c)       Us molesta que parli sempre de mateix tema.
d)      El problema més greu era que tothom arribés a temps a la reunió.
e)      L’opció més adequada va ser informar els mitjans de comunicació ràpidament de la situació.
f)       Les situacions de risc afavoreixen que els trastorns es manifestin amb més facilitat.
g)      Un dia o altre, descobriré què m’amagues.
h)      Ho explicava sense embuts i amb pèls i senyals a qui el burxava una mica.
i)        Els monitors del menjador acostumen els nens a rentar-se les dents.
j)        L’Abel sempre s’avé de seguida amb qui el tracta bé.
k)      La intuïció que el tenor faria un gall inquietava tots els assistents a l’òpera.
l)        Aquell vespre el detectiu se sentia satisfet d’haver resolt l’enigma.

ADVERBIALS
3)      Subratlla la subordinada adverbials i digues-ne el tipus.
a)      Mentre feien la pel·lícula, els nois dormien.
b)      Li ho explicarem tot abans que ens truqui.
c)       Des d’on estàs assegut no veuràs els gols.
d)      Els meus pares van tornar on s’havien conegut.
e)      Sempre parla com si d’ell depengués la sort del grup.
f)       Van redactar la nota segons com els ho havien aconsellat.
g)      S’ha passat la classe dient rucades.
h)      Examinades totes les butxaques, anireu entrant a classe.
i)        En el casament han repartit menys canapès que convidats hi havia.
j)        Aquests exercicis són tan complicats com ens havien dit.
k)      És un noi tan alt, que no passa per la porta.
l)        Ha parlat tant malament, que no ens ha convençut gens.
4)      Assigna una de les següents funcions dins de la subordinada a cadascun dels pronoms relatius en negreta: CRV, CCL, SUBJ, CI, CN, CCT, CD.
a)      El pintor que va fer aquest quadre té admiradores arreu.
b)      El llibre que et vaig recomanar és d’un amic meu.
c)       El company a qui van donar el premi fa de paleta.
d)      El noi en qui penses tot el dia és un cap de fava.
e)      El meu amic els pares del qual són alemanys va néixer aquí.
f)       La casa on vaig néixer es troba en runes.
g)      Ens vam conèixer el dia que vas fer deu anys.

5)      Indica en cada cas si el nexe subratllat és una conjunció o un pronom.
La gran majoria dels magrebins que            es troben a França o dels turcs instal·lats a Alemanya podem dir que             corresponen al de l’emigració en busca de la subsistència. Els espanyols o portuguesos emigrats a França o a Alemanya a la dècada dels setanta i que            s’hi han mantingut cal suposar que            han acabat trobant un treball estable i correspondrien al grup intermedi. Mentre que els nord-americans o els japonesos instal·lats a París o a Frankfrut els podem incloure, sense dubtar, en el primer amb un nivell de vida potser superior a la mitjana dels ciutadans alemanys o francesos. És evident que             els problemes lingüístics i socials dels uns i dels altres seran diferents.
6)       Indica el tipus d’oració, la funció de l’oració i la funció del pronom (en cas que n’hi hagi) de les clàusules subratllades d'Els joves no fan cas dels avis, d' El Periódico de l’Estudiant, gener 1999
La immensa majoria dels participants pensen que els adolescents no tenen en compte les idees de la gent de la tercera edat                                .
Tots els alumnes que han participat en aquest debat                                  creuen que els joves no s’escolten la gent d’edat avançada                                      . Tots coincideixen a afirmar que els aniria molt millor si ho fessin ja que els avis representen la veu de l’experiència                            .
“El problema és que la majoria dels joves passen de ser educats.                            ” P. Cerrato, 14 anys.
“S’ha de respectar l’opinió de tots, perquè la gent gran representa que té més experiència i sap més coses de la vida                                   .” J. Portillo, 15 anys.
“Els adolescents no els volem fer cas. Com que són gent gran, creiem que no entenen la nostra forma de pensar o de fer                              .” M. Romero, 14 anys.
“Si jo fos un avi em sentiria marginat del món. Em rebutjarien tot el que fes                         , i em farien sentir malament.” C. Chiesa, 14 anys.
“Pel gran canvi que ha sofert la nostra societat actual, la majoria de joves pensen que les idees de la gent de la tercera edat estan antiquades i passades de moda                         .” G. Ferreres, 12 anys.
“Hi haurà un moment en què nosaltres també serem grans                  , i ens agradarà que respectin i valorin les nostres opinions                         .” M. Serra, 14 anys.
“Quan sigui gran m’agradaria que els meus fills, néts o persones que m’acompanyessin m’escoltessin amb amor i tendresa                                  .” L.Blay, 12 anys.
“Molta gent jove pensa que una persona d’edat avançada és algú que va contra la forma de pensar dels joves                                 .” N.Codina, 11 anys.
SOLUCIONARI

ADJECTIVES
1)      Substitueix el pronom quan sigui possible i digues quina funció fa respecte de l’oració subordinada.
a)      el qual/SUBJ
b)      la qual/SUBJ
c)       que/SUBJ
d)      --/SUBJ (no pot ser el qual perquè no va entre comes)
e)      --/SUBJ (no pot ser el qual perquè no va entre comes)
f)       --/CD (no pot ser el qual perquè no va entre comes)
g)      --/CD (no pot ser el qual perquè no va entre comes)
h)      al qual/CI
i)        a qui/CI
j)        de què/CRV
k)      a què/CRV

SUBSTANTIVES
2)      Subratlla les subordinades substantives i digues-ne la funció.
a)      Definir els objectius SUBJ.
b)      Qui s’esforça poc SUBJ.
c)       que parli sempre de mateix tema SUBJ
d)      que tothom arribés a temps a la reunió ATRIB
e)      informar els mitjans de comunicació ràpidament de la situació ATRIB
f)       que els trastorns es manifestin amb més facilitat CD
g)      què m’amagues CD
h)      a qui el burxava una mica CI
i)        a rentar-se les dents CRV
j)        amb qui el tracta bé CRV
k)      que el tenor faria un gall CN (Acompanya a intuïció)
l)        d’haver resolt l’enigma CAdj (acompanya a satisfet)

ADVERBIALS
3)      Subratlla la subordinada adverbials i digues-ne el tipus.
a)      Mentre feien la pel·lícula TEMPS (simultaneïtat)
b)      abans que ens truqui TEMPS (anterioritat)
c)       Des d’on estàs assegut LLOC
d)      on s’havien conegut LLOC
e)      com si d’ell depengués la sort del grup MANERA
f)       segons com els ho havien aconsellat MANERA
g)      dient rucades MANERA
h)      Examinades totes les butxaques TEMPS/MANERA
i)        menys ...  que convidats hi havia COMPARATIVA
j)        tan ... com ens havien dit COMPARATIVA
k)      tan ... que no passa per la porta CONSECUTIVA
l)        tant ... que no ens ha convençut gens CONSECUTIVA
4)      Assigna, de la llista que hi ha a continuació, una de les següents funcions dins de la subordinada a cadascun dels pronoms relatius en negreta: CRV, CCL, SUBJ, CI, CN, CCT, CD.
a)      SUBJ
b)      CD
c)       CI
d)      CRV
e)      CN
f)       CCL
g)      CCT

5)      Indica en cada cas si el nexe subratllat és una conjunció o un pronom.
[...] magrebins que   pron.  es [...] dir que   conj.  corresponen [...] setanta i que  pron.   s’hi han mantingut cal suposar que conj. han [...] És evident que conj.  els problemes [...].

6)      Indica el tipus d’oració, la funció de l’oració i la funció del pronom (en cas que n’hi hagi) de les clàusules subratllades.
que els adolescents no tenen en compte les idees de la gent de la tercera edat   SUBSTANTIVA - CD                        
que han participat en aquest debat  ADJECTIVA – CN – (pronom: SUBJ)
els joves no s’escolten la gent d’edat avançada SUBSTANTIVA - CD
que els aniria molt millor si ho fessin ja que els avis representen la veu de [...] SUBSTANTIVA - CD
que la majoria dels joves passen de ser educats.  SUBSTANTIVA - ATRIBUT
que té més experiència i sap més coses de la vida  SUBSTANTIVA - CD
de pensar o de fer  SUBSTANTIVA - CN
tot el que fes  SUBSTANTIVA - CD 
que les idees de la gent de la tercera edat estan antiquades i passades de moda SUBSTANTIVA - CD
en què nosaltres també serem grans  ADJECTIVA – CN – (pronom: CCT)
que respectin i valorin les nostres opinions SUBSTANTIVA - SUBJ
que els meus fills, néts o persones que m’acompanyessin m’escoltessin amb amor i tendresa SUBSTANTIVA – SUBJ
de pensar dels joves  SUBSTANTIVA - CN 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada