Cercar en aquest blog

dijous, 17 de novembre de 2011

Sintaxi oració simple - RecordatoriSUBJECTE
SN
Ha de concordar en número i persona amb el verb.
CN, CAdj., CAdv.
Poden tenir estructures diverses.
Acompanyen respectivament un N, un Adj. O un Adv.

                         
Complements Verbals. (7 tipus)

ATRIBUT (Atrib.)
V. copulatius (ser, estar, semblar)
Ha de dir una qualitat respecte el subjecte.
COMPLEMENT DIRECTE (CD)
SN
Fa de Subjecte Pacient si es passa a passiva.
COMPLEMENT INDIRECTE (CI)
Introduït per les preposicions a, per a
Ha de ser animat (persona o personificat)
COMPL. DE RÈGIM VERBAL (CRV)
Introduït per les prep. a, de, en o amb.
La preposició és regida pel verb.
COMPLEMENT AGENT (C. Ag.)
Forma part de l’oració passiva.
Introduït per la preposició per.
COMPLEMENT PREDICATIU (C. Pred.)
Complementa alhora al Verb i al CD/Subj.
COMPL. CIRCUMSTÀNCIAL (CC)
Indica circumstància.
Pot ser un adverbi.
Pot ser de lloc, temps, manera...
Digues quina funció sintàctica fa el sintagma subratllat:
(1) Aquest xicot busca treball.
(2) Les dues amenaces terroristes semblen poc creïbles.
(3) El professor farà viatjar els seus alumnes.
(4) He recollit tota la informació per al professor.
(5) Faré el treball de tecnologia amb tu.
(6) He trobat la Mireia a la perruqueria.
(7) Aquestes pedres tan grosses cauran de la façana algun dia.
(8) El riu té molta aigua .
(9) Certes persones semblen més amables.
(10) Els nens petits es cansen aviat de les joguines.
(11) Els sindicats insisteixen en les seves reivindicacions.
(12) L'actuació va durar tres hores.
(13) Li ha tocat la loteria.
(14) Aquell home es mostra sempre molt insensible.
(15) Hem recorregut tres quilòmetres.
(16) La gent diu moltes mentides.
(17) Aquell home va ajudar el seu fill.
(18) Fins la Marta podria fer això.
(19) Ha telefonat el Joan?
(20) Les sancions van ser imposades pels Mossos d’Esquadra.
(21) La seva cartera està força atrotinada.
(22) Els interessos han incrementat els beneficis
(23) L'aigua bull.
(24) Va llegir dues hores.
(25) Vaig a Girona per parlar del lloguer al Ramon.
(26) Els atemptats van preocupar els ciutadans.
(27) La porta s'ha tancat.
(28) La meva amiga se sent molt feliç amb la nova feina.
(29) Han vingut moltes persones
(30) S'ha trencat el plat.

Solucionari
(1) Subjecte (2) Atribut (3) CD (4) CI (5) CCCompanyia (6) CD (7) CCLloc (8) Subjecte (9) Atribut (10) CRV (11) CRV (12) CCTemps (13) CD (14) CPredicatiu (15) CD (16) Subjecte (17) CD (18) Subjecte (19) Subjecte (20) C Agent (21) Atribut (22) Subjecte (23) Subjecte (24)  CCTemps (25) CI (26) CD (27) Subjecte (28) C Predicatiu (29) Subjecte (30) CD
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada