Cercar en aquest blog

divendres, 3 de maig de 2013

Complement Indirecte - CI


A) Identifica els Complements indirectes.
 1. En Guillem comprava la taula per al seu amic
 2. La professora explicava la història de Catalunya a la seva alumna
 3. Farem veure les faltes de l'exercici a l'alumne que no les hagi vistes
 4. El petit pren les joguines al gran
 5. Comprareu queviures per a l'excursionista
 6. Oferiràs flors al rebel
 7. Regalaries el brillant a un enemic?
 8. Digues a l'Antònia que vingui
 9. Van oferir llibres a la mainada del barri
 10. El metge va receptar dos medicaments molt forts a la malalta
 11. Farà preguntes indiscretes a tots els assistents
 12. Demanarem als nostres companys les cassoles de terrissa
 13. Portarem els biberons als menuts
 14. L'organització d'ajut enviarà flassades als necessitats
 15. Avisàvem als qui telefonaven que l'exposició era tancada
 16. Compràrem cent caixes de galetes als fabricants
 17. Guardarem el tros de pastís per als nens
 18. No van passar els missatges als agents secrets
 19. Vaig pregar a la Maria i a la Rosa que tornessin d'hora
 20. Dóna els regals als avis
 21. Obria la porta a tots
 22. Llegia el poema a la núvia
 23. No farà el discurs a aquestes persones
 24. He enviat les postals als meus col.legues
 25. Donaré els ous més frescos als nens
 26. Consultarem la decisió als membres del jurat.


B) Substitueix els CI pels pronoms febles corresponents.


Solucionari


A) Identifica els Complements indirectes.
 1. per al seu amic
 2. a la seva alumna
 3. a l'alumne que no les hagi vistes
 4. al gran
 5. per a l'excursionista
 6. al rebel
 7. a un enemic?
 8. a l'Antònia 
 9. a la mainada del barri
 10. a la malalta
 11. a tots els assistents
 12. als nostres companys 
 13. als menuts
 14. als necessitats
 15. als qui telefonaven 
 16. als fabricants
 17. als nens
 18. als agents secrets
 19. a la Maria i a la Rosa 
 20. als avis
 21. a tots
 22. a la núvia
 23. a aquestes persones
 24. als meus col.legues
 25. als nens
 26. als membres del jurat.


B) Substitueix els CI pels pronoms febles corresponents. 1. En Guillem li comprava la taula
 2. La professora  li explicava la història de Catalunya 
 3. Li farem veure les faltes de l'exercici 
 4. El petit  li pren les joguines 
 5. Li Comprareu queviures
 6. Li oferiràs flors al rebel
 7. Li regalaries el brillant?
 8. Digues-li que vingui
 9. Li van oferir llibres / Van-li oferir llibres 
 10. El metge li va receptar dos medicaments molt forts 
 11. Els farà preguntes indiscretes 
 12. Els demanarem les cassoles de terrissa
 13. Els portarem els biberons 
 14. L'organització d'ajut els enviarà flassades 
 15. Els avisàvem que l'exposició era tancada
 16. Els compràrem cent caixes de galetes 
 17. Els guardarem el tros de pastís
 18. No els van passar els missatges 
 19. Els vaig pregar que tornessin d'hora
 20. Dóna'ls els regals 
 21. Els obria la porta 
 22. Li llegia el poema 
 23. No els farà el discurs 
 24. Els he enviat les postals
 25. Els donaré els ous més frescos 
 26. Els consultarem la decisió 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada