Cercar en aquest blog

diumenge, 15 de gener de 2012

Pronoms febles


                   Recorda!

Funció
Pronom

                               CD

el la els les (determinat)
en (indeterminat)
ho (neutre)
CI
li (singular)
els (plural)
Atribut
el la els les (determinat)
ho (indeterminat)
CRV
en (prep. de)
hi (prep. a, en, amb)
CC
en (prep. de)
hi (la resta)
CPredicatiu
hi
en (fer-se, dir-se, elegir i nomenar)


1)      CD. Variants dels pronoms el/en/ho. Passa el pronom situat davant el verb al darrere (o viceversa).
a)      Vaig veure-ho
b)      Pots desar-lo?
c)      En vols veure?
d)      Just en aquests moments l’estic veient.
e)      No ho deu voler.
f)       Vaig perdre’l fa molts anys.
g)      En van encendre molts.
h)      Continua fent-ho.
i)        Aquest arbre, el van esporgar al desembre.
j)        Ho haig de dir.
k)      Ha vingut a veure’l.

2)     Escriu el pronom darrera del verb encara que variï la modalitat de l’oració.
a)      No els doneu cap disgust més.
b)      Els estan portant en cotxe a l’estació
c)      El va conèixer fa dos dies.
d)      El porta a recepció.
e)      En reparteix molts.

3)     Subratlla els sintagmes nominals-CD.


a)      Aquest matí ha vingut a veure’m un venedor.
b)      L’egoisme liquidarà la nostra societat.
c)      Els seus pares no van aconseguir la beca.
d)      L’aire fresc guarirà la ferida.
e)      La Glòria s’ha cordat les sabates.
f)       El Francesc ha plantat un pi pinyoner.
g)      Els operaris van instal·lar-hi una antena parabòlica.4)     Substitueix els elements en negreta (CD) per en (n’, -ne, ’n)
a)      Va parar de sargir mitjons.
b)      Porta guix.
c)      Ha rebut moltes cartes d’amor.
d)      En aquella paradeta venen braçalets.
e)      S’han negat a fabricar armament.
f)       Hem comprat un parell d’enciams.
g)      L’oncle Albert també dissenya armaris.
h)      Vam haver d’encendre tres llumins.
i)        Un tren pot amagar un altre tren.

5)     Substitueix els elements en negreta (CD) per el, la, es, les (i variants)
a)      Va vessar l’aigua per terra.
b)      Volia denunciar el venedor per immoral?
c)      Regalarà el cotxe al seu fill gran.
d)      Doblegaré els papers per la meitat.
e)      Portava les ulleres al revés.
f)       Duia la perruca torta.
g)      Ha fet el petó a l’altre noi.
h)      Havíeu exigit els comptes.
i)        Renta els plats primer, si us plau.
j)       Després ja ens vagarà de buscar la capsa de sabates.

6)     Substitueix per ho o el (i variants) el CD.
a)     Ja veig que vostè és un parroquià de forats horitzontals.
b)      Sóc ràpid i no dic això per alabar-me.
c)     Vinc per visitar els veïns d’aquest bloc de pisos.
d)     Faig allò.
e)      Defensarà el seu germà a peu i a cavall.
f)       Arrenca el rave sense gaire esforç.
g)     El batlle prometé que enjardinaria la ciutat.
h)     Per fi has vist el marit de la meva dona.
i)       La Mercè també ha demanat que dimiteixis.
j)        Està disposat a veure el ministre.
k)     Hem vingut per ajudar el teu gendre.

7)     Substitueix per ho, en o el (i variants) el CD.
a)      Ignorava quina seria la seva sort.
b)      Comprava l’últim disc dels Sopa de Cabra.
c)      Dissenyarà naus espacials.
d)      No ha volgut fer el que li manaven perquè era poc ètic.
e)      Sempre que vénen, espatllen el radiocassette.
f)       Feu això demà mateix!
g)      Tots esperem que a la festa no vingui poca gent.
h)      Va córrer per veure de prop el seu ídol i va quedar-ne absolutament decebuda...
i)        No cantaré tantes cançons com em demaneu perquè estic força enrogallat.
j)        He comprat això en uns grans magatzems.
k)      Voldríem saber quant val un bitllet d’autobús.
l)       Aquests dies hem dibuixat el plànol de la vila.
m)    Vicenç: treu això de seguida, que fa pudor.
n)     Mentrestant, ell explicava el que hauria pogut passar.
o)      M’agradaria recitar el seu últim poema.
p)     Encara esperem que torni.
q)      Pregunti quant val aquesta cantimplora.
r)       No havia vist mai piranyes.
s)       Voldria saber on s’ha ficat aquest redimoni de criatura!.

8)     CD: pronoms de tercera persona determinats
a)      Agafa la carpeta i posa______ dins la cartera.
b)      Plega els llençols i, després, desa______ a l’armari.
c)      Mira què fa el nen. Hauries de vigilar______ més.
d)      Agafa el cotxe i porta______ a revisar.
e)      Mira: posa aquest disc i te ______ escoltes una estona. Ja em diràs què et sembla.

                

9)     CD: pronoms indeterminats
a)      Vés a buscar més cadires, que encara ______ falten.
b)      Cull flors i fes ______ un ram.
c)      De bolets, quants ______ heu trobat?
d)      He comprat un bon vi. Tasta______ una mica.
e)      He llegit ja set pàgines de l’informe, però encara me______ falten sis.

                

10)  CD
a)      Agafa aquest paper i llença______ a les escombraries.
b)      Recull tot això escampat per terra i endreça______
c)      No sé pas quan vindran. No ______ van pas dir.
d)      Ens heu de dir la veritat. Heu de dir ______ ______.
e)      Em deixes uns quants llibres per llegir a l’estiu? Ja te______ tornaré: deixa______ ______ sense recança.
f)       Us heu d’acostar més, si no, no sentireu res. Acosteu______ cap aquí davant.
g)      Ens hem de llevar molt d’hora. Llevant ______ d’hora, hi arribarem a temps.
h)      El nen ja sap vestir ______ sol, però la nena encara no ______ sap.

11)   Relaciona amb fletxes:
a)      Estripen cartes.
b)      Estripen papers.
c)      Estripen el document.                                               1)   L’estripen.
d)      Estripen les pàgines.                                      2)   Els estripen.
e)      Estripen els fulls.                                           3)   Les estripen.
f)       Estripen holandesos.                                     4)   N’estripen.
g)      Estripen folis.
h)      Estripen la instància.
i)        Estripen cartrons.
j)        Estripen les cartolines.
k)      Estripen el contracte.
l)        Estripen diaris.

12)  CD
a)      Portaré la carta al director.
b)      Posarem els punts al seu lloc.
c)      L'àvia feia pastissos per a tots.
d)      Comprarem això que dius.
e)      Volem canviar els cromos repetits. 
f)       Portarem refrescos per a tothom.
g)      No ensenyis els resultats, encara.
h)      Jo compraré jerseis a les rebaixes.
i)        Diu que vindrà amb molta convicció.
j)        Menja patates sempre que pot.

13)  Localitza i pronominalitza els CD.
a)      Ignorava quina seria la seva sort.
b)      No havia vist mai piranyes.
c)      Comprava l’últim disc dels Sopa de Cabra.
d)      Dissenyarà naus espacials.
e)      No ha volgut fer el que li manaven perquè era poc ètic.
f)       Tots esperem que a la festa no vingui poca gent.
g)      Va córrer per veure de prop el seu ídol i va quedar-ne absolutament decebuda...
h)      No cantaré tantes cançons com em demaneu perquè estic força enrogallat.
i)        Mentrestant, ell explicava el que hauria pogut passar.
j)        Aquests dies hem dibuixat el plànol de la vila.

Subratlla l’opció correcta.
a)      T’ha promès que vindria? No en facis cas: sempre ho diu / lo diu / el diu / en diu.
b)      Vols te amb llimona? NO, no en vull / la vull / ho vull.
c)      No compraré allò per a en Ricard, perquè resulta que ja en té / ho té / el té / té.
d)      Pren cafè havent dinat, però no en prenguis / prenguis / el prenguis / ho prenguis havent sopat.
e)      Que si donaven caramels? I tant, havia / n’hi havia / les hi havia / els havia / hi havia / hi havien piruletes per a tothom.

14)  Completa les oracions amb CDs de persona.
k)      Avui he vist...
l)        Els mossos d’esquadra havien detingut...
m)    El professor de gimnàstica ha suspès...El jutge va defensar...
n)      Ha estimat molt...

15)  Corregeix si cal els CD incorrectes.
a)      L’Ignasi corregeix al seu fill.
b)      Per fi, han aprovat a l’Ernest.
c)      Aquells brètols han clavat una bona pallissa a en Manel.
d)      Mentre treballava, interrompien a la Isabel constantment.
e)      Aquesta actitud tan masclista horroritzava les alumnes.
f)       Han perseguit a aquelles noies pel carrer.
g)      Els administradors convocaran a la reunió a les persones disconformes.
h)      Aquest reajustament de l’empresa pot afectar les treballadores.
i)        He passejat al nen pel parc.
j)        Digueu a les nenes que vinguin a dinar.

16)  Encercla l’oció correcta.
a)      T’ha promès que vindria? No en facis cas: sempre ho diu / lo diu / el diu / en diu.
b)      Vols te amb llimona? NO, no en vull / la vull / ho vull.
c)        Si vols comprar les entrades per al teatre, vés-hi de seguida: si bades, ja no trobaràs / en trobaràs / les trobaràs.
d)      No compraré allò per a en Ricard, perquè resulta que ja en té / ho té / el té / té.
e)      Pren cafè havent dinat, però no en prenguis / prenguis / el prenguis / ho prenguis havent sopat.
f)       Que hi ha enciams? − No ho sé, però fins fa un moment havia / hi havia / n’hi havia / els n’hi havia.
g)      Ara no es veuen carros pel carrer, però abans sí que hi havien / n’hi havia / les hi havia / els havia / hi havia / hi havien.
h)      Que si donaven caramels? I tant, havia / n’hi havia / les hi havia / els havia / hi havia / hi havien piruletes per a tothom.


17)  CI
a)      Portarem bombons a l'àvia. 
b)      No podem donar avui el treball als professors. 
c)      Cal portar aigua a les atletes.
d)      Has d'explicar això a la mare. 
e)      Farem teatre per als pares.

18)  Substitueix els Complements Indirectes i reemplaça’l pel pronom feble corresponent
a)      Han perdonat el deute a l’Esteve.
b)      Han exposat el seu punt de vista als socis.
c)      Hem fet un pastís de formatge per a les teves germanes.
d)      Les granotes demanen al déu un altre rei.
e)      L’Assumpta ha donat una aspirina a l’Esperança.
f)       L’oncle ha fet un préstec al Josep.
g)      La mare rentava la cara als quissos.
h)      Hem portat avellanes de St. Martí Sapresa per a la Victòria.
i)        Han cedit la paraula a la presidenta.
j)        Presentaran el currículum als tècnics.
k)      Hem vingut per donar aquests objectes perduts als conserges.

19)  CD/CI singular. Substitueix els elements en negreta i digues de quin complement es tracta.
a)     L’Ignasi corregeix el seu fill.
b)      L’Ignasi corregeix els errors al seu fill.
c)      Per fi, han aprovat l’Ernest.
d)      Per fi, han aprovat les matemàtiques a l’Ernest.
e)      Aquells brètols han clavat una bona pallissa a en Manel.
f)       Aquells brètols han apallissat en Manel.
g)      Mentre treballava, interrompien la Isabel constantment.
h)      Mentre treballava, interrompien el ritme a la Isabel constantment.

20) CD/CI plural. Substitueix els elements en negreta i digues de quin complement es tracta.
a)      Va escriure a les actrius.
b)      Aquesta actitud tan masclista horroritzava les alumnes.
c)      Aquest tresor pertany a les princeses.
d)      Han perseguit aquelles noies pel carrer.
e)      Els administradors convocaran a la reunió les persones disconformes.
f)       Aquest reajustament de l’empresa pot afectar les treballadores.
g)     Van cridar les secretàries.
h)     Oferíern toies a les convidades.
i)       Cada setmana trucava a les cosines.
j)        Digueu a les nenes que vinguin a dinar.

21)  Completa amb la forma adient d’el/li.
a)      Diuen que és molt sincera i no ____ agrada que  ____ atribueixin qualitats que creu no tenir: ____ provoca enuig.
b)      L’Adolf ens ha comentat que la Josefina és una noia admirable, que ____ admira per mols molts conceptes i que ____ agraeix sobretot la paciència que sovint ha hagut de tenir amb ell.
c)      Aquest noi té un comportament estrany. Cal estudiar ____ ; sobretot estudar____ les causes d’aquests rampells que té cada dos per tres.
d)      En Vicenç estava neguitós perquè ____ semblava que hi havia un home que ____ seguia a tot arreu on anava. L’aspecte de l’individu ____ feia més por que goig.
e)      Veient ____ tan desesperat, en Narcís procurà d’asserenar ____, de retenir ____ una estona i calmar____, d’inocular ____ una mica de seny.
f)       La Sandra, tot escalant, va veure que el Toni necessitava ajut. ____ va allargar la mà i ____ va ajudar a pujar.
g)      Va dir que, a qui ____ trobés la documentació, ____ donaria una generosa recompensa.
h)      Amb la seva tirallonga d’acudits, ____ fa riure tant que ____ farà tornar boig.

22) CD/CI singular. Substitueix els elements en negreta.
a)     El director ha presentat la novetat.
b)     Fa temps que no dirigeix la paraula al Guillem.
c)     Obrí la carta al seu pare.
d)     Ha obert la carta.
e)      Hem posat l’esparadrap damunt la taula.
f)       Hem posat l’esparadrap a la nena.
g)     Ja hem reservat la plaça de pàrquing.
h)      Ja hem reservat la plaça de pàrquing als senyors Ribera.
i)        Han guarit les víctimes.
j)        Han guarit les ferides a les víctimes.
k)      Aquest matí un gos ha mossegat un nen.
l)        Aquest matí un gos ha mossegat els peus a les nenes.
m)    Han retut un homenatge al soci més veterà.
n)      Hem homenatjat el soci més veterà.
o)     Mirava els ulls a la Leocàdia.
p)      Mirava embadalit la Leocàdia.
q)     La mixeta s’ha acostat per esgarrapar els genolls a aquests nois.
r)       La mixeta s’ha acostat per esgarrapar aquests nois.

23) CD/CI plural. Substitueix els sintagmes destacats.
a)     No tractes gens bé les teves germanes.
b)     Ha vingut per dir el resultat de les anàlisis a les interessades.
c)      Ha quedat a deure molts diners a les seves amigues.
d)      Ha pagat les seves amigues.
e)     Ha pegat a les seves companyes.
f)       Digueu a les detingudes que presentin un recurs.
g)     Telefoneu a les infermeres!
h)     Truca, si et plau, a les recepcionistes.

24) ATRIBUT
a)      És ben ruc!
b)      Estem cansats.
c)      Aquelles noies són atletes,
d)      En Pau és el pianista que esperàvem
e)      Aquest és el protagonista.
f)       En Xavi és d'Olesa.
g)      Aquesta noia és infermera.
h)      Estic malalt i no puc venir.
i)        En Pau és el metge de la mútua.
j)        Víctor Català era una escriptora de l'Empordà.
k)      La Maria sembla enfadada.
l)        Va ser el meu mestre.


25) Atribut: ho, el, la, els, les o en apostrofant quan calgui
a)      Aquells nois, són músics o no ______ són?
b)      Aquells nois són els músics que han de tocar o no ______ són?
c)      Estàs cansat? -Sí que______ estic; en realitat, ______ estic molt i molt, de cansat!
d)      Mira, aquella que ve sembla la teva germana, però em fa l’efecte que no______ és pas.
e)      Que ______ és, de ximple en Pau.
f)       No creguis: en Pau no és tan beneit com sembla. En realitat no ______ pas; millor dit, no ______ és gens de beneit.
g)      És d’Olot, oi, en Lluís? -No, no ______ és. És de Girona.
h)      Sembla un bolígraf molt car, però no ______ és; en canvi, aquesta ploma, que no ______ sembla, ______ és molt, de cara.
i)        Ja ets soci de l’entitat? -No, encara no ______ sóc.
j)        Sembla interessant aquesta obra de teatre.
Sí que ______ sembla.
k)      L’han tractat d’impostor i ell ha negat que ______  sigui.
l)        Aquest cotxe ha estat premiat com el millor cotxe de l’any. Jo no sé si ______’és o no, però cal reconèixer que és el millor que he vist mai.

26) Substitueix els atributs en negreta pel pronom que correspongui:
-       El llibre que et demano és aquell verd.
-       El seu objectiu era la victòria.
-       El solista és el de l’esquerra.
-       Els  reis van ser els més generosos.
-       Els responsables som els socis.
-       L’atleta està exhaust.
-       La botifarra era greixosa.
-       La festa va ser el comiat del Miquel.

27) Substitueix els atributs pel pronom que correspongui:
m)    La Maria és la meva xicota.
n)      La Berta és bona noia.
o)      Aquesta prova no és pas l’únic tràmit que has de fer.
p)      Aquesta prova és un tràmit.
q)      Ja són les deu i encara no he sopat.
r)       Està tranquil perquè les coses li van bé.
s)       De lluny li va semblar que era la seva mare.
t)       La meva millor amiga és holandesa.
u)      En Joan és el metge del poble.
v)      En Joan és metge.

28) Completeu les frases amb el pronom adient:
a)                    Aquells nois són alumnes de l’institut o no .................... són?
b)                  Aquells nous són els alumnes que esperàvem o no ........................... són?
c)                  – Estàs nerviós? – Sí ..................... estic molt, no em puc estar quiet ni un minut.
d)                  – Aquell noi és el teu germà? – No, no ....................... és pas.
e)                  Que ............................ és de simpàtica, la teva cosina!

29) Subratlla l’atribut de les oracions següents  respon les preguntes substituint-lo pel pronom corresponent.
a)                 En Carles és el seu ajudant?                          Sí, l’és.
b)                  La Berta és la guanyadora de la cursa?
c)                  La reina està amoïnada?
d)                  Ja són les tres?
e)                  Ja són tres germans?
f)                   Sóc la protagonista?
g)                  Era protagonista?
h)                  Demà serem nous ministres?
i)                    Hem estat els més votats?
j)                    Hem estat més votats?
k)                  La Carla avui també està esverada?
l)                    Era la filla del president?
m)                És molt ràpida?
n)                  Està molt quiet?
o)                  Nosaltres serem les comissàries culturals?
p)                 No saps que està malalta?

30) Reescriu les expressions següents substituint el complement repetit pel pronom feble corresponent.
a)      És ximple o sembla ximple? .................................................................................................
b)      El meu cosí és estret d’armilla i la seva dona no és gens estreta d’armilla.....................................................................................................................................
c)      No creus que en Pere sigui el cap de colla, però jo crec que sí que és el cap de colla............................................................................................................................................
d)      El meu avi no és dur d’orella sinó que és dur d’orella quan li convé.........................................................................................................................................
e)      No és ric, però fa veure que és ric........................................................................................

31)  Atribut: ho, el, la, els, les o en apostrofant quan calgui
a)      Aquells nois, són músics o no ______ són?
b)      Aquells nois són els músics que han de tocar o no ______ són?
c)      Estàs cansat? -Sí que______ estic; en realitat, ______ estic molt i molt, de cansat!
d)      Mira, aquella que ve sembla la teva germana, però em fa l’efecte que no______ és pas.
e)      Que ______ és, de ximple en Pau.
f)       No creguis: en Pau no és tan beneit com sembla. En realitat no ______ pas; millor dit, no ______ és gens de beneit.
g)      És d’Olot, oi, en Lluís? -No, no ______ és. És de Girona.
h)      Sembla un bolígraf molt car, però no ______ és; en canvi, aquesta ploma, que no ______ sembla, ______ és molt, de cara.
i)        Ja ets soci de l’entitat? -No, encara no ______ sóc.

32) Hi ha alguns verbs que poden tenir una funció quasi copulativa perquè equivalen als verbs ser i estar.  Identifica en les frases següents els Complements Predicatius i substitueix-los pel pronom corresponent.
a)      Els censors van mostrar-se tolerants.
b)      Els músics es van manifestar oberts a les propostes del director.
c)      Com que el renyen cada vegada que parla, va romandre callat durant tota la reunió.
d)      Si vas a l’illa de Tabarca, quedaràs satisfet de les atencions que et donen.
e)      Cada vegada esdevenen més freqüents els desastres naturals.
f)       Encara que els amenaceu, ells continuaran inflexibles en la seva actitud.
g)      Li ha costat quinze anys fer-se inspector d’hisenda.
h)      No tenen res per menjar però viuen feliços.
i)        Quan es comencin les negacions significarà la fi de la unitat nacional.

                


33) Predicatiu: hi o en
a)      Han trobat la casa bruta. També ______ trobat el jardí. En realitat, tot ______ estava molt i molt, de brut!
b)      Han tractat en Lluís d’estafador perquè entenien que no havia d’haver-los cobrat aquell rebut. No són els primers que l’______ tracten.
c)      El noi ja s’ha fet gran. Diria que se ______ ha fet en quatre dies.
d)      La noia es trobava deprimida. De fet, feia força temps que s’______ trobava.
e)      Qui es diu Pau dels dos germans? ¾El petit se______ diu.
f)       El vi s’ha tornat agre. No noteu que s’______ ha tornat?
g)      S’havia de coure el tall sencer, i no l’______ heu cuit.
h)      El tenen per un pobre de mi. ¾Tens raó. Sí que l’______ tenen.
i)        Els nens juguen esbojarrats: ______ juguen de fa massa dies.
j)        En Josep té els braços molt llargs. ¾Tens raó: sí que els ______ té.

34) Predicatiu i Atribut: ho, hi, en, el, la, els o les
a)      Ja ets soci de l’entitat? ¾ No, encara no ______ sóc, però me’______ faré avui mateix.
b)      Sembla interessant aquesta obra de teatre. ¾ Sí que ______ sembla. ¾ Doncs, a mi me’______ sembla molt, d’interessant!
c)      L’han tractat d’impostor i ell ha negat que ______  sigui; ha dit que aquells que l’______  tracten ho fan de mala fe.
d)      Aquest cotxe ha estat premiat com el millor cotxe de l’any. Jo no sé si ______’és o no, però cal reconèixer que és el millor que he vist mai.
e)      Avui tinc el cap espès. Espero que a l’hora de l’examen no l’______ tingui.

35) Substitueix els Complements Circumstancials de lloc.
a)      Per venir a veure’t, passarem per Mollerussa.
b)      M’ha dit que avui sortiria tard de l’assessoria.
c)      Cada vespre es banyaven al riu Mèder.
d)      T’ha sortit un mussol a l’ull esquerre.
e)      Treia les ampolles del cabàs!
f)       El vehicle s’ha estavellat contra un roure gegant.
g)      Estàs segur que aquest autobús ve de Castellbell?
h)      Quan et decidiràs a baixar del cavall, Obdúlia meva?
i)        Ella també ve per pujar fins al cim.
j)        Però com ha pogut viure dins aquella balma?

36) Combinació. Substitueix els Complements Circumstancials de lloc.
a)      Allunyem-nos d’aquest lloc tan perillós!
b)      Espera’t una estona al vestíbul.
c)      Han dit que es casarien a l’ermita de St. Lluís.
d)      Justament avui ens hem trobat a la Natàlia a la pastisseria.
e)      Els músics es canviaran als vestidors del teatre.
f)       Mai no s’ha volgut quedar a casa vostra?
g)      Tenia la mania de tirar-se pa a l’escudella.
h)      Fica’t al llit, Judita.

37) Substitueix els CC variats.
a)     Organitzàvem una calçotada a casa els sogres.
b)      La Soledat presentava la plataforma reivindicativa amb entusiasme.
c)     Estudiàvem esperanto en aquella escola d’idiomes.
d)      Es van casar pel civil.
e)     No ha gosat mirar cap a la banda de l’accident.
f)       En Lluís viatja amb tren cada dia.
g)     L’Anna Maria ha trobat un escarabat sota la paella.
h)     El professor ens recomana que escrivim amb bolígraf negre.
i)       Ha tractat la gent amb molta delicadesa.
j)        Hem col·locat la gerra damunt la taula del menjador.
k)      Passejava amb l’àvia havent dinat.
l)        Ha sortit glaçat de la piscina.
m)  Hem arrencat els claus amb les alicates de punta llarga.
n)      Es pot saber per què menges l’escudella amb forquilla?
o)      Tornaven de la fàbrica amb cara de pomes agres.
p)      Hem arribat a l’aeroport amb el tren de tres quarts d’onze.

38) Substitueix els CC.
a)     Ell prou voldria apartar-se d’aquell ambient tan infecte.
b)      Sempre ens parlava en veu baixa, com si fóssim les seves confidents.
c)     Us aturareu a cal Pau?
d)      En Gassiot no es mou mai d’aquest bar.
e)      No li feia res quedar-se a casa seva atenent el telèfon.
f)       Quan s’allunyava del seu país natal, sentia una esgarrifança indescriptible.
g)      Es va tirar a la piscina: l’aigua era gelada.
h)      Acostem-nos a la finestra, que avui el sol escalfa d’allò més.

39) CCL. Rescriu evitant les repeticions:
a)      Dijous se’n va anar cap a Berlín i tornarà de Berlín aquest diumenge mateix.
b)      Aquell carreró era tan estret que no podia passar per aquell carreró ni una camioneta.
c)      Anant per l’autopista, han vist un cotxe accidentat a l’autopista.
d)      En Xavi havia dit que sortiria de l’Estartit a la tarda, però ja ha arribat de l’Estartit.
e)      Ha dit que s’estaria poca estona a casa l’Eva, però veig que no s’ha mogut en tot la tarda de casa l’Eva.
f)       La Serafina va dir que pujaria l’endemà al Puigmal i un any després, encara ni havia pujat al Puigmal.

40) Substitueix els Complements de Règim Verbal.
a)      No voldran accedir a les teves exigències.
b)     Es van sorprendre de la vostra reacció.
c)      Hem parlat de la reconstrucció de l’ermita.
d)      Confiàvem molt en aquesta agència publicitària.
e)      Ja veuràs com recorreran a maniobres tèrboles.
f)       Dubtes de la seva honestedat?
g)      Encara no t’havies adonat de la seva presència?
h)      Sempre s’avergonyia de la seva poca traça.
i)        No m’havia fixat en aquest petit detall.
j)        Encara no ens hem acostumat a tant control.

41)  CRV
a)      Vaig acostumar-me a la seva presència.
b)      No es recordava de res.
c)      Es dedicava a la fotografia.
d)      Cal que us fixeu en tot. Parla del problema amb el teu fill.

42) CC
a)      Vaig a classe d'anglès cada dimecres. 
b)      En Pere condueix sempre amb molta prudència. .
c)      'ha casat amb en Joan.
d)      Sempre ve de la biblioteca.
e)      Sempre va de bòlit.
43) CPred
a)      Se sent animat.
b)      Anem ben atabalats.
c)      Portava les sabates noves. 
d)      Quedava ben clar el que demanava?
e)      Es troba molt deprimida després del que li ha passat?
f)       Sempre arribava cansat després d'entrenar. 
g)      Es va fer ric treballant molt.

44) Tematització: de + SN. Opera segons el model
-          No s’accepten xecs a partir de les dues.
De xecs, no se n’accepten a partir de les dues.
No se n’accepten a partir de les dues, de xecs.

a)     Han alliberat dos ostatges.
b)      Havien falsificat uns quants documents.
c)     Ha escrit ben bé deu contes.
d)     No hi veig gaires novetats.
e)     Cada setmana enceten un parell de pernils.

45) De + adjectiu. Opera segons el model:
a)      No tenim visos curts. -> No en tenim de curts.
b)      Hem escurçat uns pantalons llargs.
c)      Ja tenim botons grossos.
d)      Ha reservat una habitació doble.
e)      Només vull cartolines vermelles.
f)       Avui tenen fruita primerenca.
g)      Sabria també decorar sales més grans?
h)      No ens queden tulipes grogues.
i)        T’han venut una bici rovellada.

46) Substitueix els Complements del Nom.
a)      A mi m’han explicat una altra versió d’aquesta història.
à A mi me n’han explicat una altra versió.
b)     Tota la família patia les conseqüències del seu estat nerviós.
c)     L’Oleguer coneix tots els racons d’aquell casalot.
d)      Ja fa força anys que en Leandre és president del club.
e)      Tinc molt bon record de la meva estada a Nou de Gaià.
f)       L’excavadora ha tallat les arrels de l’alzina.
g)      No teníem cap necessitat d’anar a penjar pancartes just el dia que plovia.
h)      Em falten els últims números de la col·lecció.
i)        Li demanaré que em faci una fotocòpia del contracte.

47) Enquadra l’opció correcta.
a)      No vull perdre’m / perdrem la pel·lícula d’aquest vespre.
b)      Els americans han llançat un altre projecti’l / projectil contra aquella base àrab.
c)      Faci el favor: bulli’m / bullim un altre litre de llet en aquell cassó.
d)      Vine, Eulàlia! Agafa això i porto / porta-ho al jardí.
e)      Encara no sabia / s’havia què calia fer.
f)       D’aquestes roses, regali’n / regalin només una per persona.
g)      D’ençà que la seva dona és fora, s’enyora / senyora moltíssim.
h)       Vostè sap si s’enyora / senyora el marit de la s’enyora / senyora? − I tant que s’enyora / senyora!

48) Completa amb sí / s’hi / si.
a)      En Teodor va dir que ______ a la nostra proposta.
b)      Ja sé que té molts maldecaps, senyor Roderic, però, cregui’m: val més que no  ______ encaparri.
c)      Encara que sempre diguis que la noia fa la mateixa cara que la seva mare, jo no trobo que  ______ assembli gaire...
d)      Semblava que s’havia de menjar el món quan deia que escalaria el Cavall Bernat sense cordes, però no  ______ va acostar.
e)      Hem vingut a veure ______ podríeu fer-nos un petit favor.
f)       Quan ells van respondre que  ______ tothom va quedar més tranquil.
g)      ______ han perdut tants partits d’handbol amb vosaltres és perquè no s’entrenen prou. Però us ben asseguro que  ______ ______  dediquessin com cal, de tots vosaltres no se’n cantaria ni gall ni gallina.
h)      ______  demà plou a bots i barrals, no sé pas ______  vindrem a l’excursió.

49) Indica la funció dels complements subratllats i substitueix-los per pronoms febles.
o)      Escoltava la dolça cançó del vent.
p)      No s’adonava de la gravetat de la situació.
q)      Escriu poemes a les noies.
r)       No s’acostuma al nou horari.
s)       En Manel és un tros de pa.

50) Digues la funció del complement subratllat i pronominalitza’l.
a)      Es van casar pel civil.
b)      Tornaven de la fàbrica amb cara de pomes agres.
c)      Ells són molt importants per l’empresa.
d)      No voldran accedir a les teves exigències.
e)      Aquell sembla el fill de l’amo.
f)       Hem arribat a l’aeroport amb el tren de tres quarts d’onze.
g)      No m’havia fixat en aquest petit detall.
h)      En Lluís viatja amb tren cada dia.
i)        Hem parlat de la reconstrucció de l’ermita.
j)        L’Anna és una noia molt simpàtica.51)  Escriu el pronom que faci falta i digues de quin complement es tracta.
(atribut o CD)
a)      En Pau estava magnífic davant del piano. En Pau _____ estava davant del piano.
En Pere diu que no és veritat. En Pere _____ diu.
Són els músics que havien de tocar? Sí, és clar que _____ són.
Van tocar les cançons preferides de la Maria? Sí que _____ van tocar, i tant!
Però eren realment les seves preferides o no _____ eren? 
52) Escriu el pronom que faci falta. I posa de quin complement es tracta. (CD i CI)
a)      -He comprat un pastís.
- _____ vols una mica?
-És clar que _____ vull!
-Després portaré una mica de pastís a la Maria.
-No vull que _____ portis pastís, és meu!
-Agafa el pastís que queda i posa _____ a la nevera, doncs.
-Per posar _____ a la nevera val més que _____ portis!  /
-No _____ portaré pastís, ja està decidit! 

53) Escriu el pronom que faci falta. I posa de quin complement es tracta. (CD/ CRV)
a)      Parla sempre de futbol i _____ parla a tothom.
He comprat un vi molt bo, si vols tasta _____ una mica.
Hem anat a buscar bolets i _____ hem trobat un cistell ple.
Tinc el disc allà i sempre me _____ oblido!
Cull roses i fes _____ un ram ben gros.
54) Escriu el pronom que faci falta. I posa de quin complement es tracta. (CC/CPred)
a)      - En Pere vivia lluny del centre, oi?
- I tant que _____ vivia, trigava mitja hora per arribar.
- Sempre venia cansat!
 - No, només _____ venia quan corria perquè feia tard.
- Sí, però com venia de casa seva?
 - _____ venia a peu! 
b)      Es trobava cansada, ja feia temps que s' _____ trobava.
El tracten de barrut, i tant que l' _____ tracten!
Camina molt de pressa, per a mi _____ camina massa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada