Cercar en aquest blog

diumenge, 15 de gener de 2012

Pronoms febles - Solucionari

LLes solucions corresponen a l'entrada Pronoms febles
1)      CD.
a)      Ho vaig veure.
b)      El pots desar?
c)      Vols veure’n?
d)      Just en aquests moments estic veient-lo.
e)      No deu voler-ho.
f)       El vaig perdre fa molts anys.
g)      Ven encendre’n molts.
h)      Ho continua fent.
i)        Aquest arbre, van esporgar-lo al desembre.
j)        haig de dir-ho.
k)      L’ha vingut a veure.


2)      Escriu el pronom ...
a)      Doneu-los.
b)      Estan portant-los en cotxe a l’estació
c)      Va conèixer-los fa dos dies.
d)      Porta'l a recepció.
e)      Reparteix-ne molts.

3)      Subratlla els sintagmes nominals-CD.
a)      ’m
b)      la nostra societat.
c)      la beca.
d)      la ferida.
e)      les sabates.
f)       un pi pinyoner.
g)      una antena parabòlica.

4)      Substitueix...
a)      Va parar de sargir-ne.
b)      Porta’n.
c)      N’ha rebut moltes.
d)      En aquella paradeta en venen.
e)      S’han negat a fabricar-ne.
f)       N’hem comprat un parell.
g)      L’oncle Albert també en dissenya.
h)      Vam haver d’encendre’n tres.
i)        Un tren pot amagar-ne un altre.

5)      Substitueix...
a)      Va vessar–la per terra.
b)      Volia denunciar-lo per immoral?
c)      El regalarà al seu fill gran.
d)      Els doblegaré per la meitat.
e)      Les portava al revés.
f)       La duia torta.
g)      L’ha fet a l’altre noi.
h)      Els havíeu exigit.
i)        Renta’ls primer, si us plau.
j)        Després ja ens vagarà de buscar-la.

6)      Substitueix per ho o el (i variants) el CD.
a)     Ja ho veig.
b)      Sóc ràpid i no ho dic per alabar-me.
c)     Vinc per visitar-los.
d)     Ho faig.
e)      El defensarà a peu i a cavall.
f)       L’arrenca sense gaire esforç.
g)     El batlle ho prometé.
h)     Per fi l’has vist.
i)       La Mercè també ho ha demanat.
j)        Està disposat a veure’l.
k)     Hem vingut per ajudar-lo.
7)       Substitueix per ho, en o el.
a)      Ho ignorava
b)      El comprava
c)      En dissenyarà
d)      No ho ha volgut fer perquè era poc ètic.
e)      Sempre que vénen, l'espatllen.
f)       Feu-ho demà mateix!
g)      Tots ho esperem.
h)      Va córrer per veure'l de prop i ...
i)        No en cantaré tantes com em ...
j)        Ho he comprat en uns grans magatzems.
k)      Voldríem saber-ho.
l)        Aquests dies l'hem dibuixat.
m)    Vicenç: treu això de seguida, que fa pudor.
n)      Mentrestant, ell ho explicava.
o)      M'agradaria recitar-lo.
p)      Encara ho esperem.
q)      Pregunti-ho.
r)       No n'havia vist mai.
s)       Voldria saber-ho.
8)       CD determinats : -la, 'ls, -lo, 'l i l'.

9)       CD indeterminat: en, -ne, n', 'n, 'n.

10)   CD: 'l, -ho, ho, -nos-la, 'ls (Perquè el segon cop ja sap de quins llibres parla i passen a ser determinats.), -me'ls, -vos, -nos, -se, en.

11)  Relaciona amb fletxes:
1) c, h, k; 2) e; 3) d, j; 4) a, b, f, g, i, l.

12)   CD

a)      La portaré al director.
b)      Els posarem al seu lloc.
c)      L'àvia en feia per a tots.
d)      Ho comprarem.
e)      Volem canviar-los.
f)       En portarem per a tothom.
g)      No els ensenyis, encara.
h)      Jo en compraré a les rebaixes.
i)        Ho diu amb molta convicció.
j)        En menja sempre que pot.

13)  Localitza...

a)      Ho ignorava.
b)      No n'havia vist mai piranyes.
c)      El comprava
d)      En dissenyarà
e)      No ho ha volgut fer perquè era poc ètic.
f)       Tots ho esperem.
g)      Va córrer per veure'l de prop i ...
h)      No en cantaré tantes com em ...
i)        Mentrestant, ell ho explicava.
j)        Aquests dies l'hem dibuixat.

Subratlla l’opció correcta.
a)       ho diu
b)       en vull
c)        ho té
d)       en prenguis
e)        hi havia

14)   Resposta oberta, però no van mai precedits de preposició “a”.
15)   Corregeix si cal els CD incorrectes.
a)      L’Ignasi corregeix el seu fill.
b)      Per fi, han aprovat l’Ernest.
c)      correcta
d)      Mentre treballava, interrompien  la Isabel constantment.
e)      correcta
f)       Han perseguit aquelles noies pel carrer.
g)      Els administradors convocaran a la reunió les persones disconformes.
h)      correcta
i)        He passejat el nen pel parc.
j)        correcta
16)  Encercla

a)       ho diu
b)       en vull
c)        en trobaràs
d)       ho té
e)        en prenguis
f)        n’hi havia
g)        n’hi havia
h)       hi havia

17)  Substitueix CI...
a)      Li Han perdonat el deute.
b)      Els han exposat el seu punt de vista.
c)      Els hem fet un pastís de formatge.
d)      Les granotes li demanen un altre rei.
e)      L’Assumpta li ha donat una aspirina.
f)       L’oncle li ha fet un préstec.
g)      La mare els rentava la cara.
h)      Li hem portat avellanes de St. Martí Sapresa.
i)        Li han cedit la paraula.
j)        Els presentaran el currículum.
k)      Hem vingut per donar-los aquests objectes perduts.

18)   Substitueix el CI...
a)      Li han perdonat el deute.
b)      Els han exposat el seu punt de vista.
c)      Els hem fet un pastís de formatge.
d)      Les granotes li demanen un altre rei.
e)      L’Assumpta li ha donat una aspirina.
f)       L’oncle li ha fet un préstec.
g)      La mare els rentava la cara.
h)      Li hem portat avellanes de St. Martí Sapresa.
i)        Li han cedit la paraula.
j)        Els presentaran el currículum.
a)      Hem vingut per donar-los aquests objectes perduts.
19)   CD/CI singular
f)       L’Ignasi el corregeix.
g)      L’Ignasi li corregeix els errors.
h)      Per fi, l'han aprovat.
i)        Per fi, li han aprovat les matemàtiques.
j)        Aquells brètols li han clavat una bona pallissa.
k)      Aquells brètols l'han apallissat.
l)        Mentre treballava, la interrompien constantment.
m)    Mentre treballava, li interrompien el ritme constantment.

20)  CD/CI plural. Substitueix els elements en negreta i digues de quin complement es tracta.
a)      Les va escriure.
b)      Aquesta actitud tan masclista les horroritzava.
c)      Aquest tresor els pertany.
d)      Les han perseguit pel carrer.
e)      Els administradors les convocaran a la reunió.
f)       Aquest reajustament de l’empresa pot afectar-les.
g)      Van cridar-les/ Les van cridar.
h)      Els oferíren toies.
i)       Cada setmana les trucava.
j)        Digueu-los que vinguin a dinar.

21)  Completa amb la forma adient d’el/li.
a)      li / li / li
b)      l’ / li
c)      -lo /-li
d)      li / el / li
e)      –lo / -lo / -lo / -lo / -li
f)       li /el
g)      li / li
h)      el / el

22)  CD/CI singular. Substitueix els elements en negreta.
a)     El director l’ha presentat.
b)     Fa temps que no li dirigeix la paraula.
c)     Li obrí la carta.
d)     L’ha obert.
e)      L’hem posat damunt la taula.
f)       Li hem posat l’esparadrap.
g)     Ja l’hem reservat.
h)      Ja els hem reservat la plaça de pàrquing.
i)        Les han guarit.
j)        Els han guarit les ferides.
k)      Aquest matí un gos n’ha mossegat un.
l)        Aquest matí un gos els ha mossegat els peus.
m)    Li han retut un homenatge.
n)      L’hem homenatjat.
o)     Li mirava els ulls.
p)      La mirava embadalit.
q)     La mixeta s’ha acostat per esgarrapar-los els genolls.
r)       La mixeta s’ha acostat per esgarrapar-lo.

23)  CD/CI plural. Substitueix els sintagmes destacats.
a)      No les tractes gens bé.
b)      Ha vingut per dir-los el resultat de les anàlisis.
c)      Els ha quedat a deure molts diners.
d)      Les ha pagat.
e)      Els ha pegat.
f)       Digueu-los que presentin un recurs.
g)      Telefoneu-los!
h)      Truca’ls, si et plau.

24)  Atribut
a) Ho és.
b) Ho estem.
c) Aquelles noies ho són.
d) En Pau l'és.
e) Aquest l'és.
f) En Xavi ho és.
g) Aquesta noia ho és.
h) Ho estic i no puc venir.
i) En Pau l'és.
j) Víctor Català ho era.
k) La Maria ho sembla.
l) Va ser-lo.

25)   Atribut
a)      ho
b)      els
c)      ho; n’
d)      l’
e)      n’
f)       ho; n’
g)      ho
h)      ho; ho, ; n’
i)        ho
j)        ho
k)      l'
26)   Substitueix els atributs en negreta pel pronom que correspongui:
a)      El llibre que et demano l'és.(oració rara)
b)      El seu objectiu l'era
c)      El solista l'és
d)      Els  reis els van ser
e)      Els responsables els som.
f)       L’atleta ho està.
g)      La botifarra ho era.
h)      La festa el va ser.
27)  Substitueix els atributs pel pronom que correspongui:
a)      La Maria l'és.
b)      La Berta ho és
c)      Aquesta prova no l'és pas.
d)      Aquesta prova ho és.
e)      Ja les són i encara no he sopat.
f)       Ho està perquè les coses li van bé.
g)      De lluny li va semblar que l'era.
h)      La meva millor amiga ho és.
i)        En Joan l'és.
j)        En Joan ho és metge.
28)   
a) Aquells nois són alumnes de l’institut o no ........ho............ són?
b)Aquells nous són els alumnes que esperàvem o no ........els................... són?
c)      – Estàs nerviós? – Sí .......ho.............. estic molt, no em puc estar quiet ni un minut.
d)      – Aquell noi és el teu germà? – No, no .................... l'és pas.
e)      Que ............................ n'és de simpàtica, la teva cosina!

29)   Respon...
i)                    Sí, l’és.
j)                    Sí, l’és.
k)                  Sí, ho està.
l)                    Sí, ja les són.
m)                 Sí, ja ho són.
n)                 Sí, l’ets.                                   
o)                 Sí, ho era.                    
p)                  Sí, ho serem.
q)                  Sí, els hem estat.
r)                   Sí, ho hem estat.
s)                   Sí, també ho està.
t)                    Sí, l’era.
u)                  Sí, n’és.
v)                   Sí, n’està.
w)                 Sí, les serem.
x)                  Sí, ho està.

30)   Reescriu...
a)      És ximple o ho sembla?
b)      El meu cosí és estret d’armilla i la seva dona no ho és gens.
c)      No creus que en Pere sigui cap de colla, però jo crec que sí que ho és.
d)      El meu avi no és dur d’orella sinó que ho és quan li convé.
e)      No és ric,   però fa veure que ho és.

31)  a) ho
b)els
c) ho
d)l'
e)n'
f)ho
g)ho
h)ho
i)ho


32)   

a)      Els censors van mostrar-se tolerants. S'hi van mostrar.
b)      Els músics es van manifestar oberts a les propostes del director. Van manifestar-s'hi.
c)      Com que el renyen cada vegada que parla, va romandre callat durant tota la reunió. Hi va romandre.
d)      Si vas a l’illa de Tabarca, quedaràs satisfet de les atencions que et donen. Hi quedaràs.
e)      Cada vegada esdevenen més freqüents els desastres naturals. Hi esdevenen més.
f)       Encara que els amenaceu, ells continuaran inflexibles en la seva actitud. Hi continuaran.
g)      Li ha costat quinze anys fer-se inspector d’hisenda.
h)      No tenen res per menjar però viuen feliços. Hi viuen.
i)        Quan es comencin les negacions significarà la fi de la unitat nacional.

                


33)   Predicatiu
b)      hi; n’
c)      hi
d)      n’
e)      hi
f)       ‘n
g)      hi
h)      hi
i)        hi
j)        hi
k)     hi

34)   
a)      ho; ‘n
b)      ho; ‘n
c)      ho; hi
d)      l’
e)      hi
35)  CCL.
a)      Hi passarem.
b)      En sortiria tard.
c)      S'hi banyaven.
d)      T'hi ha sortit.
e)      En treia.
f)       S'hi ha estavellat.
g)      En ve?
h)      A baixar-ne?
i)        Per pujar-hi.
j)        Viure-hi?

36)  Combinació. Substitueix els Complements Circumstancials de lloc.
a)      Allunyem-nos-en!
b)      Espera’t-hi una estona.
c)      Han dit que s’hi casarien.
d)      Justament avui ens hi hem trobat a la Natàlia.
e)      Els músics s’hi canviaran.
f)       Mai no s’hi ha volgut quedar?
g)      Tenia la mania de tirar-s’hi pa.
h)      Fica’t-hi, Judita.

37)  CC Variats
a)      Hi organitzàvem una.
b)       

38)  Substitueix els CC.
a)      Ell prou voldria apartar-se’n.
b)      Sempre ens hi parlava, com si fóssim les seves confidents.
c)     Us hi aturareu?
d)      En Gassiot no se’n mou mai.
e)      No li feia res quedar-s’shi atenent el telèfon.
f)       Quan se n’allunyava, sentia una esgarrifança indescriptible.
g)      S’hi va tirar: l’aigua era gelada.
h)      Acostem-nos-hi, que avui el sol escalfa d’allò més.

39)  CCL. Rescriu evitant les repeticions:
a)      Dijous se’n va anar cap a Berlín i en tornarà aquest diumenge mateix.
b)      Aquell carreró era tan estret que no hi podia passar ni una camioneta.
c)      Anant per l’autopista, hi han vist un cotxe accidentat.
d)      En Xavi havia dit que sortiria de l’Estartit a la tarda, però ja hi ha arribat.
e)      Ha dit que s’estaria poca estona a casa l’Eva, però veig que no se n’ha mogut en tot la tarda.
f)       La Serafina va dir que pujaria l’endemà al Puigmal i un any després, encara ni hi havia pujat al Puigmal.

40)  CRV
a)      No hi vodran accedir.
b)      Se'n van sorprendre.
c)      Hi hem parlat.
d)      Hi confiàvem molt.
e)      Ja veuràs com hi recorreran.
f)       En dubtes?
g)      Encara no te n'havies adonat?
h)      Sempre se n'avergonyia.
i)        No m'hi havia fixat.
j)        Encara no ens hi hem acostumat.

41)   
a)      Vaig acostumar-m'hi.
b)      No se'n recordava.
c)      Se'n dedicava.
d)      Cal que us hi fixeu.
e)      Parla'n amb el teu fill.

42)   
a)      Hi vaig cada dimecres.
b)      En Pere hi codueix sempre.
c)      S'hi ha casat.
d)      Sempre en ve.
e)      Sempre hi va.

43)   
a)      S'hi sent.
b)     Hi anem.
c)     Hi portava les sabates.
d)     Hi quedava.
e)     S'hi troba.
f)       Sempre hi arribava després d'entrenar.
g)     Se'n va fer.

44)   Tematització: de + SN. Opera segons el model:
-          No s’accepten xecs a partir de les dues.
De xecs, no se n’accepten a partir de les dues.
No se n’accepten a partir de les dues, de xecs.

a)      D’ostatges, n’han alliberat dos.
N’han alliberat dos, d’ostatges.
b)      De documents, n’havien falsificat uns quants.
N’havien falsificat uns quants, de documents.
c)      De contes, n’ha escrit ben bé deu.
N’ha escrit ben bé deu, de contes.
d)      De novetats, no n’hi veig gaires.
No n’hi veig gaires, de novetats.
e)     De pernils, cada setmana n’enceten un parell.
Cada setmana n’enceten un parell, de pernils.

45)  De + adjectiu. Opera segons el model:
1.      N’hem escurçat uns de llargs.
2.      Ja en tenim de grossos.
3.      N’ha reservat una de doble.
4.      Només en vull de vermelles.
5.      Avui en tenen de primerenca.
6.      Sabria també decorar-ne de més grans?
7.      No ens en queden de grogues.
8.      Te n’han venut una de rovellada.

46)  Substitueix els Complements del Nom.
b)      A mi m’han explicat una altra versió d’aquesta història.
à A mi me n’han explicat una altra versió.
c)     Tota la família en patia les conseqüències.
d)     L’Oleguer en coneix tots els racons.
e)      Ja fa força anys que en Leandre n’és president .
f)       En tinc molt bon record.
g)     L’excavadora n’ha tallat les arrels.
h)      No en teníem cap necessitat.
i)        Me’n falten els últims números.
j)        Li demanaré que me’n faci una fotocòpia.

47)  Enquadra l’opció correcta.
k)      perdre’m
l)        projectil
m)    bulli’m.
n)       porta-ho
o)       sabia
p)      regali’n.
q)       s’enyora
r)        s’enyora /senyora? / s’enyora

48)  Completa amb sí / s’hi / si.
s)      
t)       s’hi
u)      s`hi
v)      s`hi
w)    si
x)     
y)      si / si / s’hi
z)      Si / si

49)   
a)      L'escoltava (CD)
b)      No se n'adonava (CRV)
c)      Els escriu poemes (CI)
d)      No s'hi acostuma. (CRV)
e)      En Manel ho és (Atribut)
50)   
a)      S'hi van casar (CRV)
b)      Hi tornaven (CRV)
c)      Ells ho són (Atribut)
d)      No voldran accedir-hi (CRV)
e)      Aquell el sembla (Atribut)
f)       Hi hem arribat (CRV)
g)      No m'hi havia fixat (CRV)
h)      En Lluís hi viatja (CRV)
i)        Hi hem parlat (CRV)
j)        L'Anna ho és. (Atribut)

51)   
a)      Atribut/ ho
b)      Atribut/ho
c)      Atribut/els
d)      CD/les
e)      Atribut/les

52)   
a)      En CD
b)      En CD
c)      li CI
d)      'l CD
e)      -lo CD
f)       el CD
g)      li CI

53)   
a)      En CRV
b)      'n CD
c)      n' CD
d)      n' CRV
e)      -ne CD

54)   
a)      hi
b)      En
c)      Hi
d)      hi
e)      hi

  • f)        

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada